Alikasvoksesta ylispuuksi 


Kirja on kirjoitettu tohtori Olavi Laihon 80-vuotispäivän kunniaksi. Siinä on tuoretta tietoa jatkuvasta kasvatuksesta ja metsien hiilen sidonnasta. Kirjan hinta on 15 € + toimituskulut 4 €  (yhteensä 19 €).

Kirjassa on 141 sivua.


Tarjous: Metsän jatkuva kasvatus ja Alikasvoksesta ylispuuksi yhteensä 30 € + toimituskulut 4 €.


Tilaukset sähköpostilla osoitteesta tilaus@monsu.net


Alikasvoksesta ylispuuksi -kirjan sisältö


Johdatukseksi (Erkki Lähde ja Timo Pukkala)

Jokametsän kasvumallit laajentavat suunnittelun mahdollisuuksia (Timo Pukkala)

Luonnonsuojelu ja jatkuva kasvatus hyödyntävät sopeutumista ilmastonmuutokseen (Yrjö Norokorpi)

Jatkuvaa kasvatusta pohjoisen männiköihin (Yrjö Norokorpi ka Erkki Lähde)

Metsätalouden hiilitase - pelkkä nollako (Timo Pukkala)

Metsänhoidolle vaihtoehtoja - Vessarin koekentän kiertoajan mittainen tutkimus (Erkki Lähde ja julian Lin)

Jatkuva kasvatus käytäntöön (Marcus Walsh ja Erno Lehto)

Kuusen uudistuminen erirakenteisessa kuusivaltaisessa metsässä (Timo Saksa)

Jatkuva kasvatus vähentää puuntuotannon ja metsän muiden käyttömuotojen ristiriitoja (Erkki Lähde ja Timo Pukkala)