Monsun laskelmat perustuvat silmävaraiseen kuvioittaiseen arviointiin.  Metsiköiden puustotiedot arvioidaan puulajeittain ja -jaksoittain. Maastotiedot voidaan tallentaa suoraan Monsuun, lukea sopivassa muodossa olevasta tiedostosta tai tuoda ohjelmallisesti eräistä muista järjestelmistä. Metsikkötietoja voidaan ylläpitää helposti. Eri metsiköiden puustotietojen ei tarvitse olla samalta vuodelta. Tietoihin voidaan kirjata myös tapahtumia (tietoja tehdyistä toimenpiteistä).
Kuviotiedot
Edellinen
Seuraava
Kuviotiedot tallennetaan puulajeittain ja -jaksoittain. Eri metsiköiden inventointitietojen ei tarvitse olla samalta vuodelta. Myös taloudellisesti vähämerkityksiset puulajit voidaan arvioida maastossa. Laske- ja Piirrä-näppäinten avulla saat välitöntä numeerista ja visuaalista tulostusta metsiköstä.