Monsu on monitavoitteiseen metsäsuunnitteluun kehitetty ohjelmisto. Monsun suunnittelu perustuu simulointiin ja optimointiin. Suunnitelma johdetaan tapauskohtaisesti metsänomistajan tavoitteista. Tavoitteet voivat liittyä puuntuotantoon, monikäyttöön tai metsän ekologisiin piirteisiin.

Monsun käyttöliittymä on helppotajuinen ja visuaalinen, minkä vuoksi nykyaikaisten suunnittelumenetelmien käyttö on helppoa maallikollekin.

Monsu-ohjelmiston päätoiminnot ovat:

Monsun laskelmat perustuvat silmävaraiseen kuvioittaiseen arviointiin. Maastossa arvioitujen tunnusten perusteella jokaiselle metsikölle muodostetaan yksittäisistä puista koostuva ns. kuvauspuusto, johon kaikki laskelmat perustuvat. 

Monsu päivittää maastotiedot automaattisesti kasvumallien avulla siihen vuoteen, jota koskevia laskelmia halutaan tehdä.

Maastotiedot voidaan tallentaa suoraan Monsuun, lukea sopivassa muodossa olevasta tiedostosta tai tuoda ohjelmallisesti eräistä muista järjestelmistä.

Metsän nykytilaa kuvamaan lasketaan jokaiselle metsikölle ja koko alueelle joukko tavanomaisia metsikkötunnuksia. Metsiköille lasketaan lisäksi keräilytuotteiden määrää, virkistysarvoja ja ekologisia piirteitä kuvaavia tunnuksia.

Monsu laskee kuvioille myös monipuolisen valikoiman hakkuun taloudellista kiireellisyyttä ja metsiköiden hakkuujärjestystä kuvaavia tunnuksia. Niiden avulla metsänomistaja saa tukea taloudellisesti järkevälle metsien käsittelylle vaikka varsinaista suunnitelmaa ei olisi laadittukaan.