Metsän nykytilaan liittyvät toiminnot ovat

  • Nykyhetken puustotunnusten laskenta metsiköille ja koko alueella

  • Hakkuun kiireellisyyttä ja hakkuujärjestystä kuvaavien tunnusten laskenta metsiköille

  • Metsän arvon laskenta

 Metsän nykytilaa kuvataan paitsi tavanomaisilla puustotunnuksilla, myös monikäyttöön ja metsän ekologisiin piirteisiin liittyvillä muuttujilla.

Ennen tunnusten laskentaa käyttäjältä tiedustellaan vuotta, jota koskevia tuloksia halutaan laskea. Jos metsikön inventointitiedot ovat tätä vuotta vanhempia, Monsu kasvattaa metsikön puuston automaattisesti tulistusvuoteen.

Laskennan aluksi muodostetaan metsikön kuvauspuusto (joukko yksittäisiä puita) teoreettisia läpimittajakaumamalleja ja kalibrointitekniikoita soveltaen. Puiden kasvu lasketaan puutason kasvumalleilla. Puutavaralajien tilavuudet lasketaan runkokäyräyhtälöillä.

Hakkuun kiireellisyyden ja hakkuujärjestyksen arvioimiseksi Monsu laskee metsiköille mm. arvokasvuprosentin sekä ns. näyttäjäprosentin ja v-arvon.

Monsu laskee metsän arvon summa-arvomenetelmällä, mikä on yksi menetelmä metsän tuottoarvon laskemiseksi. Monsu laskee myös haluttaessa arvion metsän todennäköisestä myyntihinnasta (käyvästä hinnasta).

Edellinen

Seuraava