Monsun metsäsuunnittelu on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa metsiköille tuotetaan käsittelyvaihtoehtoja. Toisessa vaiheessa käsittelyvaihtoehdoista muodostetaan sellainen yhdistelmä, että metsänomistajan tavoitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin. 

Metsiköiden käsittelyvaihtoehdot tuotetaan simuloimalla ja niiden paras yhdistelmä haetaan optimoinnilla.

Monsun käyttäjä voi valita suunnittelukauden pituuden ja jakaa sen halutessaan useampaa alaperiodiin. Käyttäjä voi valita myös suunnitelman alkuvuoden. Metsiköiden tiedot päivitetään automaattisesti suunnitelmakauden alkamisvuoteen.

Käsittelyvaihtoehtojen tuottaminen metsiköille perustuu metsänhoitosuosituksiin. Käyttäjä voi säätää simulointiohjeita ja vaikuttaa tällä tavoin mm. harvennusten ajoitukseen ja voimakkuuteen ja kiertoajan pituuteen. Metsikön kehitys eri käsittelyvaihtoehdoissa ennustetaan simuloimalla metsiköiden kasvua ja niissä tehtäviä toimenpiteitä. 

Simulointi tuottaa tietoa metsän kehityksestä, kertymistä, tuloista ja kustannuksista metsiköiden eri käsittelyvaihtoehdoissa. Tätä tietoa käytetään hyväksi optimoinnissa, jossa käsittelyvaihtoehdoista valitaan jokaiselle metsikölle yksi siten, että kokonaisuus olisi koko metsän tasolla mahdollisimman hyvä.

Optimoinnin ensimmäinen vaihe on tavoitteiden asettaminen. Sen jälkeen voidaan siirtyä varsinaiseen optimointiin eri parhaan suunnitelman hakemiseen. Kolmas vaihe on suunnitelman tulostaminen. Monsu tuottaa valmiin suunnitelmaraportin, josta se voidaan tulostaa haluttaessa kirjoittimelle. Suunnitelma säilyy myös Monsun muistissa niin kauan, kunnes sitä muutetaan.

Edellinen

Seuraava