JFPC:n tuotteita ovat mm.

  • Monikäytön suunnitteluohjelma Monsu

  • Maasta riippumaton avoin suunnittelujärjestelmä (MMForest ja sen eri versiot). Järjestelmää voi käyttää, jos jokaiselle puulajille on olemassa tietty minimivalikoima malleja (kasvumallit, tilavuusyhtälöt).

  • Metsikkösimulaattori Metka (Suomi)

  • Eri-ikäismetsän simulointi- ja optimointiohjelma EriPuusto (Suomi)

  • Metsikön käsittelyn optimointiohjelmat Stand, OStand ja NewStand (Suomi).

  • Metsikkösimulaattori Arborex (Espanja, Syyria, Libanon, Bolivia)

  • Luontaisen uudistumisen simulointiohjelma Rege (Suomi)

  • JPPC myy kirjoja Metsän jatkuva kasvatus ja Metsäsuunnittelun menetelmät

  • JPPC on myös erikoistunut metsää kuvaavien mallien laatimiseen kaikentyyppisiin metsiin ja ilmastovyöhykkeisiin

  • Metsätieteelliseen laskentaan liittyvä koulutus kuuluu myös yhtiön toimialaan 

JFPC:llä on valmiudet kehittää metsän inventoinnin ja metsätalouden suunnittelun laskentajärjestelmiä kaikkialle maailmaan. Yhtiöllä on kokemusta laskentajärjestelmien kehittämisestä useista Euroopan, Aasian ja Afrikan maista.

Myös kansainväliset metsänarviointi- ja -suunnittelutehtävät sekä metsää kuvaavien mallien laadinta kuuluvat yhtiön toimialaan.

Lisää Monsusta