Monsussa metsän visualisointi on mahdollista kaikkien laskentavaiheiden aikana. Yksittäisten metsiköiden visualisointi on mahdollista aina. Kaukomaisemien visualisointi edellyttää maastomallin olemassaoloa. Maastomalli tuotetaan kartta- tai paikkatieto-ohjelmilla.

Monsussa on myös erillinen visualisointitoiminto. Sen avulla voidaan katsella nykyistä metsää tai tulevaisuuden tilanteita, kun oletetaan toimittavan Monsulla laaditun metsäsuunnitelman mukaisesti.

Suurtenkin metsäalueiden visualisointi onnistuu Monsulla helposti. Visualisoinnissa voidaan vaihdella tulostusvuotta, vuodenaikaa, metsäsuunnitelmaa, katselukulmaa jne. Metsää voidaan visualisoida vuorovaikutteisen optimoinnin aikana. Maiseman visualisointi edellyttää maastomallin olemassaoloa.

Kaukomaisema

Edellinen

Monsu